Avel

Information och statistik kring mina Australian kelpiehanars avkommor.

Australian kelpie är en utomordentligt uppmärksam, pigg och i hög grad intelligent hund med ett milt, följsamt lynne och en nästan outtömlig energi och en påfallande lojalitet och plikttrogenhet.

Dessa ovan skrivna typiska egenskaper för hundrasen strävas efter att bevaras. Jag vill själv främja rasens följsamhet till föraren och den framgångsrika arbetskapacitet som är så typiskt för vår svenskavlade Australian kelpie. 

En Australian kelpie som är för mig frisk, mentalt stabil med outtömlig arbetslust och har en sund exteriör som lutar mot rasstandarden, ser jag gärna gå i avel.

Svenska Kelpieklubben rekommenderar att hanar eller tikar bör användas med måtta med hänsyn till hundrasens lilla avelspopulation.

Rasklubben rekommenderar att ingen Australian kelpie bör få mer än ca 35 avkommor i Sverige. Idealt är att kelpies får omkring 14-16 avkommor under sin livstid. 

Detta gäller för min hane om han går i avel:

 • Friröntgad på höfter och armbågar har genomfört MH samt MT.

 • Har fyllt 3 år.

 • Lånas ut för avel till max 3 tikar.

Detta gäller för att jag ska vara intresserad att eventuellt låna ut min hane:

 • Din tik är friröntgad på höfter och armbågar.

 • Om din tik är svenskregisterad, ska ha känd mental status (MH).

 • Kombinationen mellan din tik och min hane bör inte överstiga 1 % enligt SKK's inavelsberäkning på 5 generationer.

 • Parning mellan din tik och min hane sker naturligt, särskilt om din tik inte haft någon valpkull sedan tidigare. 

 • Utvärdering av svenska avkommor sker. Avkommornas höfter och armbågar röntgas samt att de genomför mentalbeskrivning.

Statistik

Översikt och statistik över mina hanars avkommor.

Skovfarmen's Brown Nooroo Noname


 • Antal kullar

  3 st: 2 kullar i Sverige & 1 kull i Danmark

 • Antal valpar

  18 st: 12 hanar & 6 tikar

 • Höfter

  14 av 18 röntgade: 8 x A | 5 x B | 1 x C

 • Armbågar

  14 av 18 röntgade: 14 x ua (0)

 • MH

  11 av 18 genomförda: 11 x känd mental status

 • Övrigt

  Två avkommor avlidna p.g.a. olycka/skada innan ett års ålder.
  En avkomma med kroksvans.
  En avkomma är kryptorchid.


↟ BOGGAS 

Livet med Australian kelpies från Skovfarmen's kennel. Läs mer om Glenn och Alde och allt de hittar på främst inom bruks (spår) och lydnad samt nose work. Webbsidan funnits på nätet sedan 2003.

Socialt

Häng med Sofia via sociala medier, eller ta kontakt via mail.


All rights reserved. BOGGAS - australian kelpies. www.boggas.se © 2003-2021