Skovfarmen's W-kull

 • Inavelsgrad:

  0.29% räknat på 5 generationer

 • Reproduktion:
  Parning med hängning
 • Födda:

  2020-09-30

 • Antal:

  7 hanar & 1 tik

 • Mer info:
 • Uppfödare:

Föräldrarna

LPII, RLD N, RLD F, SPHII, SPHIII

Skovfarmen's Brown Nooroo Noname

 • Född 2014-05-09
 • HD grad A
 • ED ua (0)
 • Patella ua
 • Rygg ua
 • Hjärta UL ua, 2017

Tävlingsmeriter:

RBM

Miriwinni Uluru

 • Född 2015-07-02
 • HD grad A
 • ED 0/0
 • Ögon ua
 • Hjärta UL ua, 2020

Tävlingsmeriter:

Avkommorna

Översikt HD/ED/MH

Hund Kön Höfter Armbågar MH
Skovfarmen's Brown Waldemar King Hane - - -
Skovfarmen's Chocolate Watson Hane - - -
Skovfarmen's Chocolate Weiko Hane - - -
Skovfarmen's Chocolate Wise Frode Hane - - -
Skovfarmen's Red Winnie Wildflower Tik - - -
Skovfarmen's Chocolate Wiggly Woody Hane - - -
Skovfarmen's Chocolate Wako Hane - - -
Skovfarmen's Chocolate Wolter Hane - - -

Mer info

Skovfarmen's Brown Waldemar King

Chokladbrun hane
Kallas för Alde och bor i Sverige

Hälsa:
Saxbett, fulltandad

Meriter:
Excellent i juniorklass

Skovfarmen's Chocolate Watson

Chokladbrun hane
Kallas för Watson och bor i Danmark

Hälsa:
Saxbett, fulltandad

Skovfarmen's Chocolate Weiko

Chokladbrun hane
Kallas för Wiko och bor i Danmark

Skovfarmen's Chocolate Wise Frode

Chokladbrun hane
Kallas för Frode och bor i Tyskland

Skovfarmen's Red Winnie Wildflower

Röd tik
Kallas för Elsa och bor Schweiz

Hälsa:
Saxbett, fulltandad
Ögon u.a 2021

Meriter:
Cert i juniorklass

Skovfarmen's Chocolate Wiggly Woody

Chokladbrun hane
Kallas för Woody och bor i Danmark

Skovfarmen's Chocolate Wako

Chokladbrun hane
Kallas för Woody och bor i Norge

Skovfarmen's Chocolate Wolter

Chokladbrun hane
Kallas för Wolter och bor i Finland

Mentalbeskrivning

Ett par från Skovfarmen's W-kull planeras gå MH oktober 2021.

MH-protokoll för föräldrar och avkommor

Kod 1 2 3 4 5
1a 
Kontakt hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Glenn, Mini
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b
Kontakt samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Glenn, Mini
Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c
Kontakt hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering.
Accepterar, svarar med kontaktbeteende.
Glenn, Mini
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a
Lek 1 leklust
Leker inte.
Mini
Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.
Glenn
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b
Lek 1 gripande
Griper inte.
Mini
Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Glenn
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c
Lek 1 grip/dragk 
Griper inte.
Mini
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Glenn
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a x2
Förföljande
Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Mini x2
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Glenn x2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b x2
Gripande
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet.
Glenn (2)
Mini x2
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Glenn (1)

Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4
Aktivitet
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Mini
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Glenn
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a
Avst.lek intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.
Mini
Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.
Glenn
Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b
Avst.lek hot/aggr
Visar inga hotbeteenden.
Glenn, Mini
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c
Avst.lek nyfiken 
Går inte fram till figuranten.
Mini
Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Glenn
5d
Avst.lek leklust 
Visar inget intresse.
Mini
Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Glenn
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e
Avst.lek samarb.
Visar inget intresse.
Mini
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Glenn
Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a
Överr. 
rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar.
Glenn, Mini
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b
Överr. hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Mini
Visar enstaka hotbeteenden.
Glenn
Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c
Överr. nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
Glenn, Mini
6d
Överr.
kv. rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Glenn, Mini
Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e
Överr.
kv. intr
Visar inget intresse.
Mini
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Glenn
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a
Ljud
rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Glenn
Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Mini
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b
Ljud nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
Glenn, Mini
7c
Ljud
kv. rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Glenn, Mini
Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d
Ljud
kv. intresse
Visar inget intresse.
Glenn, Mini
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a
Spöken hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Mini
Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Glenn
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b
Spöken kontroll 
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
Glenn, Mini
8c
Spöken rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. 
Mini
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Glenn
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d
Spöken nyfikenhet
Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
Glenn
Går fram till fig. utan hjälp.
Mini
8e
Spöken kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten.
Glenn, Mini
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a
Lek 2
leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse.
Mini
Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.
Glenn
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b
Lek 2 gripande
Griper inte.
Mini
Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Glenn
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10
Skott
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Glenn
Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.
Mini
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.

↟ BOGGAS ↟

Livet med Australian kelpies från Skovfarmen's kennel. Läs mer om Glenn och Alde och allt de hittar på främst inom bruks (spår) och lydnad samt nose work. Webbsidan funnits på nätet sedan 2003.

Socialt

Häng med Sofia via sociala medier, eller ta kontakt via mail.


All rights reserved. www.boggas.se © 2003-2021