Skip to main content

Australian kelpie

Australian kelpie är en medelstor hundras som härstammar från olika typer av fårhundar, som engelsmän och skottar importerade till Australien under 1800-talets första hälft. Av dessa vallhundar formades en typ av hund som kom att bli en oersättlig hjälpreda för fårfarmarna.

Australian kelpie är idag en mycket mångsidig hundras som har visat framtassarna världen över i en mängd olika områden. Förutom möjligheterna att ställa ut hundrasen och använda den som vallhund, har Australian kelpie visat sig framgångsrik i en rad olika hundsporter samt som tjänstehund. Det är detta som gör Australian kelpie så fantastisk enligt mig!

Den första standarden för rasen skrevs 1902 då man fortfarande avlade enbart på vallningsförmågan och modellen var alltså en funktionell och arbetande hund. Sedan dess har bara smärre förändringar gjorts i standarden och fotografier av den kända King's Kelpie visar att den exteriöra typen fortfarande är sig lik.

Under 1900-talet började två olika typer av kelpies ta form. En typ som enbart avlades för dess vallande egenskaper; Working kelpie. Och en typ som avlades mer mot en exteriör fallenhet och som en allroundhund. Australian kelpie. De två typerna blev delade till två olika register i Australien och är numera två olika hundraser.

De första kelpiesarna kom till Sverige 1973, hanen Byrosi Barkem och tiken Pavesi Tar Baby. Första kullen föddes i januari året därpå. Från början registrerades alla Kelpies som en hundras, Australian kelpie. Från och med år 2000 delades kelpien upp till två olika hundraser, Australian kelpie och Wokring kelpie. Hundar med härstamning från WKC (Working Kelpie Council i Australien) registeras som Working kelpie i Svenska Kennelklubbens annexregister. 

Australian kelpie är från början en utpräglad vallhund, men har även blivit en mycket framgångsrik hundras inom en rad av hundsporter. Hundrasen har även visat sig lämpa sig som tjänstehund och social tjänstehund.

Australian kelpie är mycket arbetsvillig och trivs bäst när den får någon uppgift att lösa. Den är öppen och vänlig men samtidigt ganska självständig och kan tänka själv och ofta förutse förarens önskemål. Den är mjuk mot sin förare men inte vek i arbetet. Typiskt för rasen är dess välvilliga inställning till människor, dess läraktighet och samarbetsförmåga.

Jag får relativt ofta frågor om hundrasen i sin helhet. Många frågar även om jag rekommendera kullar och hjälpa till att hitta en passande valp. Detta är relativt tidskrävande och något jag inte längre gör för personer som jag inte känner mycket väl. Därför har jag samlat lite allmänna punkter att med, för dig som letar efter en Australian kelpie.

Australian kelpie

Australian National Kennel Council 1994
FCI Standard No 293
Ursprungsland: Australien

Läs mer

Rasstandard

En rasstandard är den riktlinje som beskriver de ideala egenskaperna, temperamentet och utseendet hos en hundras och säkerställer att rasen är funktionsduglig med en väsentlig sundhet.

Råd till dig som letar efter kelpie

Ta reda på information

Uppfödare inom rasen strävar alla mot att föda upp friska, mentalt stabila och arbetsamma hundar. Men deras avelsarbete skiljer sig åt beroende på vad de vill bevara eller främja inom hundrasen. En del uppfödare fokuserar på att bevara Australian kelpie som vallhund. En del andra uppfödare vill främja hundrasen som tävlings- och tjänstehund. Kelpies från olika uppfödare, eller som en del kallar för linjer, kan därför skilja sig åt i mentaliteten som i typ av arbetsegenskaper.

Fundera på vad du vill göra med din Australian kelpie och i så fall vilken typ av Australian kelpie du vill ha.

Fråga andra om deras erfarenheter

Det är alltid bra att fråga uppfödare och kelpieägare om deras erfarenheter om hundarna, detta för att du ska bilda en bredare uppfattning om hundrasen. Tänk på att du kommer få höra olika upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kring kanske samma hundar, linjer eller uppfödare.

Fråga även personer som har olika lång erfarenhet av hundrasen. De som har haft Australien kelpie i många år vet troligen andra saker än de som bara har kelpien ett par år.

SKK's Avelsdata & Hunddata

Lär dig hur du läser ut olika resultat från hundarna på Svenska Kennelklubbens olika databaser. Främst då resultat från mentalbeskrivningar (MH). Även om inte heller resultat säger allt, är det en fingervisning för dig om hundarna från olika linjer.

Fråga om det finns filmer på hundarnas MH och MT. Att se filmer från dessa beskrivninar/tester kan dig lite mer bild av resultaten och av hunden såklart.

Läs på Svenska Kelpieklubben

Det finns gott om information att ta del av på Svenska Kelpieklubbens webbsida. Lusläs gärna HELA webbsidan. Då får du mer på fötterna om vad du ska kolla efter och vilka frågor du kan ställa till uppfödare eller kelpieägare.

Träffa hundarna!

Sist men inte minst - det allra bästa är att träffa hundarna i verkligheten. Då får du en uppfattning om dem efter dina egna referensramar. Träffa gärna kelpies på utställningar, tävlingar och olika samordnande träningar. Du får förhoppningsvis se hundar från olika uppfödare och på så sätt hitta vad för typ av kelpie du tycker om och letar efter.

Hittar du en uppfödare du gillar eller en kombination som verkar lovande för dig, träffa föräldradjuren samt även kullsyskon till dem för få mer bild av dessa hundar.

Lita på din egen magskänsla

Du kommer aldrig att hitta valpen med de perfekta linjerna. Det finns alltid något att anmärka på hos alla, verkligen alla!

Fundera på vad som är viktigt för dig och vad du vill prioritera när du letar valp. Men ha alltid med dig att det alltid finns något som inte är perfekt. Därför lita på din magkänsla - känns denna kull/kombination/valp rädd för just dig?

Sociala medier

Det är alltid trevligt att följa hundar och dess ägare på sociala medier för att få se större bredd av hundrasen och även få inspiration till kanske hundar, linjer eller uppfödare som du inte sett innan.

Men tro inte på allt du ser på sociala medier. Kom ihåg att det du ser är inte alltid är hela bilden. Därför - ta reda på mer enligt de punkter som tas upp här.