Skip to main content

Sunstralia A-kull

Föräldrarna

SE BCH, KORAD, SE UCH, NW1, LPII, RLD F, RLD N, SPH I, SPH II, SPH III

Skovfarmen's Brown Nooroo Noname

 • Född 2014-05-09
 • HD grad A
 • ED ua (0)

Tävlingsresultat:

 • MH: Känd mental status
 • MT: 521 p, godkänd
 • Svensk Brukschampion
 • Svensk Utställningschampion
 • 2:a pris lydnadsklass 3
 • Uppflyttad till NW 3 TSM
LD Startklass, LD1, SPHI, SPHII, RLD N, RLD F

Evallens Chocolate Tiny Tailed Sun

 • Född 2016-07-21
 • HD grad A
 • ED ua (0)

Tävlingsresultat:

 • MH: Känd mental status
 • MT: 342 p, ej godkänd
 • Uppflyttad till elitklass, spår
 • 1:a pris lydnadsklass 2
 • CERT på utställning
 • NHAT
 • Rallylydnad, avancerad klass

Avkommorna

LD1, SPHI

Sunstralia A Tiny Kitty Cat

Chokladbrun tik | Kallas för Katt
- Kelpiegallery

Hälsa:
HD grad A, ED ua (0)

Tävlingsresultat:
MH: Känd mental status
BPH: Genomförd
MT: 299 p, ej godkänd
Uppflyttad till högre klass, spår
1:a pris lydnadsklass 1
Nybörjarklass, rallylydnad
CK på utställning

KORAD, SPHI-III, SÖKHI-III, RLD N-A, LD Startklass, LD1

Sunstralia A Ray From My Mum Sun

Chokladbrun tik | Kallas för Ray
- Kelpiegallery -

Hälsa:
HD grad A, ED ua (0)
Ögon ua 2021

Tävlingsresultat:
MH: Känd mental status
MT: 434 p, godkänd
Godkänd elitklass, spår
Godkänd till elitklass, sök
1:a pris Lydnadsklass 1
Mästarklass, rallylydnad
CERT, CACIB & BIR
NHAT

SPHI, RLD N, NW1

Sunstralia Asta Amethyst In Harmony

Chokladbrun tik | Kallas för Ami
- Kelpiegallery -

Hälsa: 
HD grad A, ED ua (0)
Patella ua

Tävlingsresultat:
MH: Känd mental status
BPH: Genomförd
MT: 330 p, ej godkänd
Godkänd lägre klass, spår
1:a pris startklass
Fortsättningsklass, rallylydnad
NW2 TSM
EXC på utställning
NHAT

KORAD

Sunstralia All About Yellow

Chokladbrun hane | Kallas för Wilde
- Kelpiegallery -

Hälsa:
HD grad B, ED ua (0)
Kroksvans

Tävlingsresultat:
MH: Känd mental status
MT: 479 p, godkänd 
1:a pris lydnadsklass 1

KORAD

Sunstralia A True Blue Indy

Chokladbrun hane | Kallas för Indy
- Kelpiegallery

Hälsa:
HD grad A, ED ua (0)

Tävlingsresultat:
MH: Känd mental status
MT: 188 p, godkänd
Uppflyttad till lägre klass, spår
1:a pris lydnadsklass 1
VG på utställning

Mentalbeskrivning

Kullen genomförde mentalbeskrivning den 26 september 2021 på Mönsterås BK. Alla fem avkommorna deltog och var vid tillfället 13 månader och 19 dagar. Avkommorna har känd mental status. Filmer på respektive hunds MH finns att se vid förfrågan via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

MH-protokoll för föräldrar och avkommor

Kod 1 2 3 4 5
1a 
Kontakt hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Wilde, Indy, Katt, Ami, Ray
Glenn, Sol

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b
Kontakt samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Ami
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Wilde, Indy, Katt, Ray
Glenn, Sol

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c
Kontakt hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering.
Katt
Accepterar, svarar med kontaktbeteende.
Wilde, Indy, Ami, Ray
Glenn, Sol

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a
Lek 1 leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Katt, Ami
Startar snabbt, leker aktivt.
Wilde, indy, Ray
Glenn, Sol

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b
Lek 1 gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet.
Katt, Ami
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Wilde, Indy, Ray
Glenn, Sol

Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c
Lek 1 grip/dragk 
Griper inte.
Katt, Ami
Sol
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
Indy, Ray
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Glenn
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
Wilde
3a x2
Förföljande
Startar inte. Startar, men avbryter.
Sol (2)
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Sol (1)
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Indy x 2, Katt x 2, Ami x 2,
Wilde (2), Ray (1)

Glenn x 2

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Wilde (2), Ray (2)
3b x2
Gripande
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
Ray (2)
Sol (2)
Griper inte, nosar på föremålet.
Wilde x 2, Ami x 2, Katt (1), Ray (1)
Glenn (2), Sol (1)
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 
Indy (1)
Glenn (1)

Griper direkt, släpper.
Indy (2), Katt (2) 
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4
Aktivitet
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Katt, Ray
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Indy
Sol
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Ami
Glenn
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
Wilde
5a
Avst.lek intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer.
Indy
Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.
Wilde, Katt, Ami, Ray
Sol
Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.
Glenn
Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b
Avst.lek hot/aggr
Visar inga hotbeteenden.
Wilde, Indy, Katt, Ami, Ray
Glenn, Sol

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c
Avst.lek nyfiken 
Går inte fram till figuranten.
Indy
Sol
Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
Wilde, Katt, Ami
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Ray
Glenn
5d
Avst.lek leklust 
Visar inget intresse.
Indy
Sol
Leker inte, men visar intresse.
Katt, Ami
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Glenn
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
Ray
Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
Wilde
5e
Avst.lek samarb.
Visar inget intresse.
Indy, Katt, Ami, Ray
Sol
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Wilde
Glenn

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a
Överr. 
rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar.
Ami, Ray
Glenn
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Wilde, Indy
Sol
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
Katt
6b
Överr. hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Ami, Ray
Sol
Visar enstaka hotbeteenden.
Katt
Glenn
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Wilde, Indy
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c
Överr. nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Ray
Sol
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Wilde, Indy, Katt
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Ami
Går fram till overallen utan hjälp.
Glenn
6d
Överr.
kv. rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Wilde, Indy, Katt, Ami, Ray
Glenn, Sol

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e
Överr.
kv. intr
Visar inget intresse.
Wilde, Indy, Katt, Ami, Ray
Sol
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Glenn
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a
Ljud
rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Glenn
Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Wilde, Indy, Katt, Ami, Ray
Sol
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b
Ljud nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Ami
Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Sol
Går fram till skramlet utan hjälp.
Wilde, Indy, Katt, Ray
Glenn

7c
Ljud
kv. rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Wilde, Indy, Katt, Ami, Ray
Glenn, Sol

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d
Ljud
kv. intresse
Visar inget intresse.
Wilde, Katt, Ami, Ray
Glenn
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.
Indy
Sol
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a
Spöken hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Ami, Ray
Visar enstaka hotbeteenden.
Wilde, Indy, Katt
Sol
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Glenn
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b
Spöken kontroll 
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.
Wilde, Ami
Sol
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Indy, Katt, Ray
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
Glenn
8c
Spöken rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Katt, Ami, Ray
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Glenn
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Indy
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
Wilde
Sol
8d
Spöken nyfikenhet
Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.
Wilde, Indy
Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.
Sol
Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
Katt, Ray
Glenn

Går fram till fig. utan hjälp.
Ami
8e
Spöken kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten.
Wilde, Indy
Tar själv kontakt med figuranten.
Ami, Ray
Glenn, Sol

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a
Lek 2
leklust
Leker inte.
Katt
Leker inte, men visar intresse.
Ami
Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.
Wilde, Indy, Ray
Glenn, Sol

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b
Lek 2 gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet.
Katt, Ami
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Wilde, Indy, Ray
Glenn, Sol

Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10
Skott
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Indy, Ami, Ray
Glenn, Sol
Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.
Wilde, Katt
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.